lekkie i ciężkie konstrukcje stalowe

konstrukcje
wielkogabarytowe

konstrukcje
zsypów, taśmociągów

spawalnie TIG MIG MAG

usługi montażu konstrukcji stalowych u klienta

silosy, rurociągi

Systemy zapewniania jakości

Jakość jako główny parametr konkurencji staje się zasadniczym czynnikiem przesądzającym o stopniu zadowolenia klienta, dlatego w firmie SPAW-SERWIS największy nacisk kładziony jest na kontrolę jakości produktu w pszczególnych etapach jego tworzenia. Dlatego też tworzone są procedury i instrukcje, które opisują szczegółowo tok postępowania przy wykonywaniu określonych czynności.
Nad całością czuwa też obowiązujacy w firmie zintegrowany system zarządzania jakością zgodny z PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO 3834-2.

Co Państwu oferujemy?

Oferujemy Państwu usługi z zakresu wykonawstwa konstrukcji stalowych, spawania, obróbki mechanicznej materiału, malowania, piaskownia etc.,dopasowane do Państwa aktualnych potrzeb. Nasze biuro technologiczne stoi do Państwa dyspozycji w zakresie wykonania potrzebnej dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji zlecenie. Ważnym i nieodzownym elementem naszej oferty jest wysoka jakość wyrobów potwierdzona naszymi referncjami oraz terminowość wykonania usługi, która stoi w naszej firmie na równorzędnym miejscu z jakością.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Certyfikaty